דוד גתמון

דוד גתמון ז״ל

דוד גתמון ז”ל היה ממייסדי פתרונות סולאריים. מראשוני טייסי הקרב של ישראל. יזם, איש עסקים ופטריוט, לדוד היה חשוב לשמור על צביונה הציוני של החברה. על שמו נקראת המערכת David shield. ת.נ.צ.ב.ה