Untitled-1

לפתרונות סולאריים בע”מ טכנולוגיה ייחודית המיושמת בכל מוצריה, בעזרתה אנו משיגים תוצאות מקבילות למוצרים מבוססי רשת חשמל ותקשורת, כל זאת ללא כל צורך בהתחברות לתשתית חשמל ותקשורת קיימת, השגת אישורים מיוחדים, ביצוע חפירות ופגיעה בקרקע, תיעול והפרעה לסביבה.

יתרונות המערכת הסולארית ביחס למערכת מבוססת חשמל הם:

אין צריכת חשמל כלל.
אין צורך בהכנת תשתית חשמל ותקשורת.
אין צורך באישורים של עיריות ורשויות.
התקנה פשוטה גמישה ומהירה.
תחזוקה מינימלית.
תורמת לשיפור הנראות והגברת הבטיחות.
ידידותית לסביבה.
חסכון כלכלי חד משמעי.
בטיחות מירבית כפועל יוצא בשימוש במתח נמוך.
“מהחלטה ליישום מהיר בשטח”.

לפתרונות סולאריים בע”מ טכנולוגיה ייעודית המשלבת “בקר שליטה וניהול מרחוק” ובכך מקנה למפעיל יכולת שליטה ובקרה מרחוק.

החברה עושה שימוש בטכנולוגיה אופטית ייחודית מבוססת לדים ועדשות מיוחדות, המאפשרת מיקוד ועוצמת תאורה אופטימלית, תוך ניצול משאבי סוללה מינימליים.

חזרה לדף הבית