Solar Charging Solutions

מי מאיתנו לא נתקל בזה שהסוללה עומדת להגמר באמצע היום, בדיוק כשאנחנו באמצע שיחה חשובה שאסור שתתנתק? אין ספק שזה קורה לכולנו עשרות פעמים בשעה. הצורך לייצר טלפונים קטנים וניידים בא לרבות על חשבון הסוללה, וזו אינה מספיקה לצרכים ההולכים וגוברים שלנו. אנחנו בפתרונות סולאריים בע”מ רוצים לפתור את הסוגייה הזו.

באמתחתנו עשרות עיצובים שונים של מערכות הטענה לטלפונים סלולאריים שונות: החל מכאלו מודולריות שמוטמעות לתוך תחנות אוטובוס, שולחנות טעינה, מדפי טעינה שמולבשים על עמודי חשמל, ספסלי טעינה, שולחן סולארי נייד נישא ביד ועוד!

פתרון זה משפר משמעותית את רווחת התושבים בעיר, במיוחד בשילוב המערכות במקומות יעילים: כגון פינות אוכל, תחנות אוטובוס ועוד. שימוש בפיתרון גם מאפשר שמירה על צביון פסטורלי וירוק (כגון הטמעה בפארקים או גינות) ועדיין משאיר אותנו מחוברים לעולם סביבנו.

Solar Solutions Gallery: